Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Egy sziget-két érdek: az Írországi konfliktus

The Bogside, Londonderry, Northern Ireland 1971, printed 2013 Don McCullin born 1935 ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland. Purchased with the assistance of the ARTIST ROOMS Endowment, supported by the Henry Moore Foundation and Tate Members 2014 http://www.tate.org.uk/art/work/AR01187

1969-ben véres polgár háború kezdődött Észak-Írországban. A katolikus és a protestáns lakosok álltak szemben egymással, ám valójában sokkalta inkább Nagy-Britannia fennhatóságának megmaradása, vagy nem megmaradása az igazi indok.

1937-ben De Valera vezetésével a sziget déli területeiből megalapították a független Ír Szabad Államot, de ezt Anglia csak 1945-ben ismerte el. Azonban a nagyrészt protestánsok lakta északi rész kérdése ugyanúgy megoldatlan maradt. Az északi sziget rész felekezetileg és politikailag is megosztott: míg a protestáns vallású írek Nagy-Britannia mellett álltak ki, addig a katolikusok a függetlenség hívei voltak. Kezdetben még békés eszközökkel harcoltak céljaikért, ám 1969-ben bekapcsolódott az észak-írek félkatonai szervezete az IRA. Ennek eredménye az lett, hogy elmérgesedett a konfliktus.

1969 október 6.-a volt a fordulópont, amelynek során végképp eszkalálódott a helyzet: kezdetét vette a véres polgárháború. Első nap már heves összecsapások történtek. A hírek 5 halottról és 120 sérültről szóltak. Állandósultak az utcai harcok. Az IRA tagjai több bombamerényletet hajtottak végre.

1973-ban népszavazást tartottak: az észak-írek döntő többsége továbbra is angol fennhatóság alá akartak tartozni. Ez olaj volt a tűzre: az összecsapások még jobban eldurvultak.

1990-es évek elejéig nem is javult a helyzet, ám ekkor a sok áldozat és a felekezetek asszonyai által tartott békés demonstrációk hatásaként leültek tárgyalni a felek. Ezeken részt vettek a politikai pártok, az Ír és az Angol kormány is.

Hosszú évekig eltartott a béketárgyalás folyamata, 1998-ban végre sikerült megállapodniuk. Ekkor az IRA és a lojalisták tűzszünetet hirdettek, majd megkötötték a „Nagypénteki békemegállapodást”. Az egyezmény értelmében egy hatalommegosztó “kormányt” és egy választott közgyűlést hoztak létre. A kormányban a miniszteri posztokat a pártok ereje szerint osztották el. A megállapodást népszavazáson is jóváhagyták mind Észak-Írországban, mind az Ír Köztársaságban. Az Ír Köztársaság alkotmányából törölték az északi területigényre vonatkozó kitételt.

A politikai folyamat mégis problematikus a mai napig, hiszen a hatalommegosztó szervek működése többször is felfüggesztésre került. Régóta szeretnék, hogy mindkét fél ellenőrizhetően adja le fegyvereit és maradéktalanul függessze fel terror cselekményeit. Az IRA bejelentette nem rég hogy hajlandó erre. Az ír társadalomnak sok akadályt kell még legyőznie. Például a rendőrség szerepével kapcsolatban a mai napig vannak viták. Elképzelhető, hogy a közel jövőben megoldódik ez a konfliktus.

 

Forrás anyagok:

  • National Geographic
  • BBC Hungary
  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle