Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Fekete István- Az erdész-vadász irodalom egyik legismertebb művelője

1900.Január 25-én látta meg a napvilágot, Göllén. Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb erdész és vadász írója. Számos művét fordították le más nyelvekre. 2002. Decemberéig legalább 8 700 000 példányban adták ki műveit magyar nyelven. Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója.

Családi háttere, életútja

Édesapja Fekete Árpád tanító, iskolamester és gazdálkodó.
Édesanyja Sipos Anna.
Nagyszüleivel sok időt töltött, akik nagy hatással voltak rá.
Meglehetősen keményen fogták gyermekkorában. Az elemi iskola első négy évét (1906–1910) szülőfalujában végezte el, az ötödik évet már Kaposváron (a polgári fiúiskolában) kezdte el, ahová egy év múlva a család is elköltözött. 1923-ban felvették a debreceni Gazdasági Akadémiára, de csak az első félévet végezte el. Dunántúliként nem érezte jól magát az Alföldön, visszavágyott a dimbes-dombos dunántúli tájra. 1924 januárjában a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait, ahol 1926-ban mezőgazdászként végzett. Tanulmányai befejeztével Bakócára került,
gróf Mailáth György birtokán kapott segédtiszti állást. Itt ismerkedett meg Piller Edittel, a bakócai belgyógyász főorvos lányával, akivel 1929. december 12-én házasságot kötött, a bakócai római katolikus templomban. A fiatal házasok az esküvő után Ajkára költöztek, első közös otthonukba.
Itt kapott állást vezető gazdatisztként a holland származású, disznókereskedőből lett földbirtokos, Nirnsee Ferenc birtokán. Tevékenységével felvirágoztatta a birtokot.

 

Házassága, Gyermekei

Házastársa: Piller Edit, akitől két gyermeke született:

 • István(1932-)
 •  Edit(1930-2013)

 

Íróvá válása, pályafutása

Bár gazdatisztként sikeres pálya állt mögötte, kreatívabb életre vágyott. Kezdetben a Nimród c. vadászújságba írt. Eleinte szakcikkeket és vadászélményei leírásait, azonban a szerkesztő és vadászíró Kittenberger Kálmán (akivel annak haláláig barátságban maradt) néhány líraibb elbeszélését is elfogadta, s bátorította a kezdő írót. (Fekete István írta az egyik legjobb életrajzi könyvet Kittenberger Kálmánról) Már befutott íróként is sokszor hangoztatta, hogy Kittenbergernek köszönheti az írói pályát. 1935-ben bemutatta a kezdő írót a már befutott, népszerű
Csathó Kálmánnak
, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy legyen aki a szépirodalmi pályáját egyengetni tudja. A találkozásból életre szóló barátság lett. Csathó valóban mindent megtett, amit egy mentor tehet: tanácsokkal látta el Feketét, bátorító kritikákat írt róla, és még műveivel is kilincselt különböző kiadóknál. A feltörekvő író több- később az életét meghatározónak bizonyuló- irodalmi pályázaton is sikerrel indult. Így születtek jelentős korai regényei, a Koppányi aga Testamentuma és a Zsellérek.

1936-ban megírta az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság történelmi regénypályázatára
a Koppányi Aga Testamentumát, amellyel első lett. 1939-ben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda magyar nemzeti szellemiségű regény pályázatán, melyre összesen 193 író küldte be pályaművét,
a Zsellérek című regénye kapta a 3000 pengős első díjat.
1936-tól 1945-ig főképp a Herczeg Ferenc szerkesztette Új Idők c. folyóiratban jelentek meg írásai.
Erre nagyon büszke volt, hisz így olyan szerkesztőségbe kerülhetett, melynek tagja volt Gárdonyi, Tömörkény és Krúdy.
1940-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, melybe a kor jelentősebb és legnagyobbnak tartott írói, költői, irodalomtörténészei, esztétái, kritikusai és műfordítói tartoztak, és csak szigorú és objektív szakmai értékmérés és elbírálás alapján lehetett tag valaki. A taglétszám maximált volt, 50 rendes és 20 levelező tagra. Új tag csak akkor kerülhetett a Társaságba, ha haláleset következtében üresedés történt. Fekete István Harsányi Zsolt helyére került.
1946 tavaszán tiltó listára került a proletárdiktatúráról és a bolsevizmusról írott művei miatt.
1955-ben a Halászat című könyvét tankönyvként adták ki. Ezután számos kiváló ifjúsági regényt írt, melyekben az ember és a természet igazi viszonyát hűen ábrázolta.
1960-ban József Attila-díjjal tüntették ki a Tüskevár című regényéért.
Több regényéből készült sikeres film, így a Bogáncs, a Tüskevár és rajzfilmen a Vuk.
Hetvenedik születésnapjának méltó megünnepléseként megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát.

Halála

1968-ban szívinfarktust kapott, amiből felgyógyult. 1970-ben újabb infarktus következtében halt meg Budapesten. A Farkasréti temetőben temették el, de gyerekei kezdeményezésére hamvait
2004. augusztus 14-én újratemették a Somogy megyei Göllén.

Emlékezete:

 •  Napjainkig több mint harminc oktatási és egyéb intézmény vette fel az író nevét, többek között Ajkán, Mosonmagyaróváron és Zichyújfaluban.
 •  Gáspár János kezdeményezésére az ajkai Fekete István Általános Iskola elindította a Kele Napja országos rendezvénysorozatot. Azoknak az oktatási intézményeknek a növendékei, amelyek Fekete István nevét viselik, képzőművészet, vers- és prózamondás, tanulmányok, Fekete irodalmi műveinek ismerete tárgykörökből versenyezhetnek.
 •  A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található a Fekete István Emlékhely, mely minden évben május és október között várja a látogatókat.
 • 1975-ben a Fővárosi Tanács emléktáblát helyezett el az író lakóházán Budapest II. kerületében.
 •  1984-ben annak a háznak a falán, melyben Kaposváron 1910 és 1918 között élt
  (a mai Gróf Apponyi Albert utcában) emléktáblát helyeztek el.
 •  1985-ben Ajka város és a Magyar Írószövetség adta ki a Fekete István irodalmi plakettet. Kitüntetettek: Csorba Piroska, Ihász-Kovács Éva, Heitler László és
  Konkoly Thege Aladár.
 •  1987-ben Gáspár János szervezésében megalakult a Fekete István Irodalmi Társaság, melynek 2007 májusában már 887 tagja volt. Ugyanebben az évben átadták a szülőházában berendezett emlékszobát.
 •  1995-ben nyílt meg a magántulajdonban lévő Fekete István Múzeum a Tolna megyei Dombóváron, mely akkoriban a város első múzeuma volt.
 •  2013-ban Balatonfenyves Majorka nevű településrészén felavatták emléktábláját.

Forrás:

 1. http://www.babelmatrix.org/works/hu-all/Fekete_Istv%C3%A1n/biography
 2. http://www.rieth.hu/Gyermekkor/Szemelyek_FeketeIstvan.htm
 3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_Istv%C3%A1n_(%C3%ADr%C3%B3,_1900%E2%80%931970)

(KIEMELT KÉP: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja)

 • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
 • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle