Az éjszakai szoborbontás apropójára

Budapest és az ország szíve a Kossuth tér.
A magyar függetlenség vágy és szabadság apostoláról elnevezett tér a századok folyamán számos olyan eseménynek adott helyszínt, amely rövidebb –hosszabb időre meghatározó volt.

 

 

 

A trianoni dekrétum által megcsonkított országban a 20-as éveket követően, az akkori vezetők
(Horthy, Bethlen) feltétlen szükségét érezték egy olyan szoborcsoport felállításának, amely a rendszer által “vörösterrornak” aposztrofált- a Tanácsköztársaság regnálása idején elkövetett –gyilkosságok, túlkapások, törvénytelen bebörtönzések áldozatainak állított mementót.
Való igaz, ha csak Szamuely, valamint Cserny által irányított “Lenin fiúk” rémtetteit nézzük, számos és sok esetben ártatlan ember vére hullott. Nekik, de egyben a Horthy rendszer ideológiájának emlékműve volt e szoborkompozíció.

A felszabadulás után az új rendszer első intézkedései között volt az emlékmű eltávolítása.
Nem tagadható az sem, hogy a Tanácsköztársaság bukását követően a “fehérterror” sem kímélte vélt vagy valóságos ellenfeleit. A Héjjas –különítmény nem kevés áldozata is megérdemelne egy emlékhelyet.
Ötvenegy év telt el, amikor szinte pontosan ugyanoda került egy újabb szobor –Nagy Imre kivégzett miniszterelnök szobra-politikai pályafutása a szovjet rendszer feltétlen tisztelete és jószerint kiszolgálása (-lásd begyűjtési miniszter) után a demokratikus szocializmus felé hajlott.
Meghallotta az 56-os forradalom hangjait és mint az országáért felelős miniszterelnök szembeszegült a szovjet megszállási törekvésekkel.

Halála a hazájáért aggódó hazafi halála volt.
Méltán került tehát emlékének adózó szobor a “Nemzet Főterére”.
22 év, ennyi ideig láthattuk, leróhattuk kegyeletünket a Vértanúk terén Nagy Imre előtt.
2018.december 28-án hajnalban a szobrot elbontották.
Az “ok”, a Kossuth teret az 1944-es állapotának megfelelően kívánják helyreállítani.
Volt azonban a magyar történelem sötét napjai között egy nap, 1944. március 19-e…

(KIEMELT KÉP: budapest-foto.hu)

Vélemény, hozzászólás?

toggle