Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Múzeumi séták- A tűzoltó múzeum

Az 1957-ben megnyílt állandó kiállítás a tűzvédelem fejlődését mutatja be az őskortól napjainkig, megismertet a tűz elleni évezredes harccal, a tűzrendészet és tűzoltó eszközök fejlődésével, a korabeli tűzoltók életével, valamint munkájukkal , kulturális hagyományaikkal.

A X.kerületi tűzoltóság épületében helyet kapott tárlat egy szinten terül el, ahol 8 teremben nézhetőek meg az ott kiállított tárgyak.

A bejáraton beérve szembe találkozhatunk a régmúlt idők tűzoltó eszközeivel: gólyanyakú fecskendőkkel, gőzfecskendővel, lóvontatású benzin motoros fecskendővel, targoncafecskendővel és egy turboreaktív oltógéppel.

Továbbhaladva – az emeletre (ahol az említett termek találhatóak) vezető lépcsőház falán korabeli metszetek,fényképek, leírások mutatják hazánk emlékezetes tűzeseteit.

Az emeletre érve az első teremben találhatjuk magunkat, ahol az ősember kiszolgáltatottságát, az ősnépek babonás tűztiszteletét, a tűzistenek kultuszát, a tűzoltással kapcsolatos első törvényt és dombormű ábrázolást ismertetik. Itt látható még egy úgynevezett víziorgona is, mely működő képes rekonstrukció, felirata tanulsága szerint a parancsnok ajándékozta a tűzoltó testületnek i. sz. 228-ban. Ezen kívül itt került bemutatásra egy Szent Flórián( a tűzoltók védőszentje) szobor is.

A második terem -a történelmi időben tovább menve-, a középkor tűzvédelmét, a városi polgárság, a céhek, a diákság tűzoltási szerveződését, a tűzi fecskendő feltalálását és fejlődését az első tűzszabályrendeletet mutatja be.

A harmadik teremben kapott helyet a magyar szervezett tűzoltóságok megalakulásának története. E kiállító teremben esik szó Széchenyi Ödön kiemelkedő szerepéről a magyar tűzoltóság létrejöttével kapcsolatban.

A negyedik terem a századforduló tűzoltás technikai eszközeit sorakoztatja fel. Kőszegi Márton Károly hadmérnök szobra és készülékének modellje is található meg. A sűrített levegős légzésvédő készüléket 1830-ban találta fel.

Az ötödik terem a motorizáció korszakáról szól. Ebben a korszakban a tűzjelzés eszközei is sokat fejlődtek, megjelentek a hőérzékkelők, az óraszerkezetes adatrögzítős tűzjelzők és az automatikus beépített oltóberendezések, a spinkler rendszerek.

A hatodik teremben a II. világháborút megelőző időszak légoltalmi felkészülésétől a kilencvenes évek szervezeti átalakulásáig követhető a Magyar Tűzvédelem története követhető nyomon.

Az utolsó előtti kiállító téren a 60-as évektől bekövetkező egyenletesnek mondható fejődést mutatják be.

Végül az utolsó-nyolcadik teremben- egy technikatörténeti tárlat készült „A sugárcsövek és a vízeloltás fejlődéstörténete” címmel. A XVII. Századi gólyanyakú, az egyszerű, a különleges, a napjainkban használt sugárcsövek és az impulzusoltó kialakítását, működését és használatát szemléltet.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a 1105 Budapest Martinovics tér 12. címen látogatható, melybe a belépés ingyenes.

További információ: http://muzeum.katasztrofavedelem.hu

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle