Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

A koronavírusról- egy jogtudós szemszögéből

Milyen mozgásteret biztosít a “rendkívüli jogrend” a miniszterelnöknek? Megfelelő lenne-e minden szempontból az “időkorlátozásos teljes körű hatalomgyakorlás”? Ilyen és ehhez hasonló fontos kérdésekről beszélgettünk a jogtudóssal és az ELTE oktatójával. Interjú Dr. Hack Péterrel.

– A múlt héten a Országgyűlés ülésén nem kapta meg a kormány a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos intézkedéseket, törvényalkotó és alkalmazó jogosítványokat korlátlan ideig megkapja.

Véleménye szerint szükséges-e a járványveszély kezelésééhez az úgymond “kontrollálhatatlan hatalomgyakorlás”?

– A járvány mindenképpen rendkívüli helyzet, a szakemberek között egyetértés van abban, hogy a mostani helyzet az egész világ számára rendkívüli kihívást jelent. Egy ilyen helyzetben a körülmények folyamatos változása, és kiszámíthatatlansága miatt a jogalkotás hagyományos rendje nyilvánvalóan nem működik. Ezekre a helyzetekre alkotta meg az Alaptörvény a „rendkívüli jogrend” név alatt összegyűjtött intézményeket. Ilyenkor a hatalmi ágak kölcsönös ellenőrzése értelemszerűen csak korlátozottan tud működni, de az Alkotmánybíróság kontrollja, illetve a rendkívüli helyzetet követően az Országgyűlés kontrollja is újra működni tud, ami lehetővé teszi, hogy az indokolatlan intézkedésekért a kormányt felelősségre vonják.

– Milyen mozgásteret biztosítana a kormányzatnak és ezen belül a miniszterelnöknek ez az állapot?

– Vitathatatlanul széles mozgásteret biztosít, gyakorlatilag az Alaptörvényben és nemzetközi egyezményben rögzített korlátozásokon túl a miniszterelnök kormányrendeletekkel tud kormányozni, és ezek a rendeletek az Országgyűlés által korábban elfogadott törvényekkel ellentétes döntéseket is tartalmazhatnak.

– Megfelelő lenne-e minden szempontból az “időkorlátozásos teljes körű hatalomgyakorlás”?

– Az országgyűlésben az egyébként 2/3-os többséggel rendelkező kormánynak ahhoz lett volna szüksége az ellenzék támogatására, hogy gyorsított eljárásban tudja elfogadtatni a rendkívüli jogrendről szóló rendelkezéseket. Ezt a támogatást az ellenzék arra hivatkozva utasította el, hogy szerintük az indokolatlan, a járványhelyzet kezeléséhez nem szükséges méretű felhatalmazást ad a kormánynak. Az ellenzék legfontosabb kifogása az, hogy a törvény nem határidőhöz, más szóval időkorláthoz kötve vezetik be a rendkívüli intézkedéseket, így arra is lehetőséget teremtenek, hogy a járvány elmúlta után is érvényben maradnak a rendkívüli felhatalmazások. A kormánynak erre az a válasza, hogy a képviselők egy ötöde bármikor kérheti az Országgyűlés összehívását, és az így összeülő országgyűlés bármikor visszavonhatja a felhatalmazást.

– Elképzelhetőnek, avagy szükségesnek tartja-e a szélesebb körű parlamentáris ellenőrzésen nyugvó járványkezeléssel kapcsolatos végrehajtó és törvényhozó helyzetet?

– A parlamentáris ellenőrzés, és a nyilvánosság ellenőrzése válsághelyzetben mindig kulcsfontosságú, hiszen ez teremti meg és tartja fenn a kormányzat intézkedései iránti bizalmat. Amennyiben a bevezetett korlátozások valóban szükségesek és arányosak, és erről az országgyűlési képviselők és a választók is meggyőződhetnek, akkor a járvány elleni társadalmi fellépés nagyobb sikerre számíthat, mint a bizalmatlanság légkörében.

– Mennyire működhetnek a rendkívüli jogrendben az egyéni szabadságjogok?

– A rendkívüli jogrend, értelemszerűen a szabadságok korlátozásával jár. Mindannyian tapasztaljuk, hogy számos szabadságunk, ezek közül is leginkább jelenleg a mozgásszabadság korlátozásnak van alávetve. Az Alaptörvény rögzíti, hogy ez a korlátozás, időben csak a rendkívüli jogrend fennállása alatt érvényesülhet, és minden korlátozásnak szükségesnek és arányosnak kell lenni. Vagyis nem lehet olyan korlátozásokat bevezetni, ami a jelenlegi helyzetben a járvány elleni fellépéshez nem szükséges, vagy ugyan szükséges, de az elhárítandó veszélyhez képest aránytalanul nagy mértékben korlátozza a szabadságot. Bizonyos jogok, mint például az élethez való jog, vagy az emberi méltósághoz való jog még a rendkívüli helyzetekben sem korlátozható.

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle