Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

A koronavírusról- egy intézményvezető szemszögéből

A magyarországi járványveszély kezeléséhez kapcsolatos intézkedések közül egyike volt az egyetemek lezárása, amit rövidesen követett a középiskolák és általános iskolákban a tanulók bejárásának tilalma.

Az oktatásnak azonban tovább kell folynia. Ennek mikéntjeiről és kihívásairól beszélgettünk-sorozatunk befejező részében- a Nagykovácsi Általános Iskola intézményvezetőjével. Interjú Fehér Imrével.

Hogyan állt át az Ön vezetése alatt levő tanintézet, erre merőben szokatlan és váratlan helyzetre?

– Miniszterelnök Úr március 13-án, pénteken este jelentette be, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt március 16-tól a közoktatási intézmények bezárásra kerülnek, a tanításnak pedig át kell állnia digitális oktatásra. Mindannyiunkat váratlanul ért ez a helyzet. Ezelőtt még nem modelleztünk olyan tanítási lehetőséget, hogy csak digitális eszközökkel tanítsunk, ráadásul távoktatásban.

Azonban már másnap, szombaton reggel találkoztam a két helyettesemmel és összeállítottuk azt a forgatókönyvet, ami lehetővé tette, hogy két nap felkészüléssel, a következő hét szerdájától, elkezdhessük a digitális oktatást. A hétfőt és a keddet felkészülésnek szántuk, ezért a tavaszi szünet ideje körüli két betervezett tanítás nélküli munkanapját áttettük hétfőre és keddre, a tantestület részére pedig az értekezleteken meghatároztuk a kereteket, feladatokat. Számba vettük a rendelkezésünkre álló info eszközöket a kollégák részéről és felmértük a családokat is. Itt nálunk a településen, jellemzően sokgyermekes családok vannak, így nem volt meglepő, hogy a számítógép ellátottságuk nem volt teljes. A sokgyermekes családoknak is csak egy- két gépük volt. Az iskola készletéből 28 informatikai eszközt, illetve szülői felajánlásokból további 10 db-ot kölcsönöztünk ki a családok részére. Levelet írtam továbbá a szülőknek, illetve a diákjainknak is, amit a szülői szervezet levelezési listáján juttattunk el a részükre. A levelekben vázoltam számukra az elkövetkező időszak kéréseit, követelményeit, együttműködést kértem a szülőktől, felelősségvállalást és önállóságot kértem a diákjainktól. Kértem, hogy vegyék tudomásul azt, hogy az otthonmaradás most nem szünidőt jelent. Nem lehet a barátokkal találkozni, programokra járni. Kifejeztem azt is, hogy számítunk rájuk, együtt meg tudjuk valósítani azt, hogy a tanévet rendes értékeléssel be tudjuk fejezni és le tudjuk zárni.

A visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak, a szülők és a gyerekek lélekben felkészültek az előttük álló különleges állapotra, amely lehet, hogy az egész hátralévő tanévet felöleli. Sok segítséget jelentett továbbá az is, hogy a tankerülettől, az államtitkárságtól, illetve a Nemzeti Pedagógus Kartól folyamatosan kaptunk mi is tájékoztató leveleket, melyek a gyors átállást segítették nem csak a pedagógusok, hanem a szülők, gyerekek részére is.

Milyen hatékonysággal tud működni az online oktatás, milyen volt a fogadtatás a diákok, szülők, tanárok részéről?

– A hatékonyságot nagyon nehéz lemérni, hiszen fel kellett adni a jól bevált módszereket nem csak a tanítás, hanem a számonkérés területén is. A kollégáktól olyan feladatokat kértem, amely a tanulókat sem időben, sem mennyiségben, sem minőségben nem terheli meg túlzóan. Azt is számításba kellett venni, hogy a napirend, amit javasoltunk a szülőknek, diákoknak, az eredeti órarend szerinti időbeosztásnak feleljen meg. Azért tettük ezt, mert a hagyományos elektronikus naplóban, a KRÉTA felületen kívül nem csak a google classroom felületét terveztük használni, hanem lehetőséget szerettünk volna adni pl. a zoom-on való élő tanítás kipróbálásának is. Ezt persze nem tettük kötelezővé.

Kötelezőnek továbbra is a tankönyv, munkafüzet, füzet feladatait vettük. Ezek mellett azonban kialakult az elmúlt hetekben egy egészséges „kínálat-kereslet” viszony a tanításban. Érezhetően beállt egy olyan egyensúly, amit a tanév végéig lehet követni. Más típusú feladatok, például a gyűjtőmunka, kreatív feladatok, nyomozás egy témában, házi dolgozat, feladatlapok, keresztrejtvények kerültek előtérbe. Ilyenre is lehet osztályzatokat adni. A különlegességük okán a diákok is kedvelik az új típusú feladatokat.

Tehát elmondható, hogy a kezdeti nehézségek után beállt egy fenntartható állapot, legalábbis a tanév végéig.

Mennyire befolyásolja ez a helyzet a nyolcadik osztályosok továbbtanulását?

– A nyolcadikosok felvételijei, mind az írásbelik, mind a szóbelik lezajlottak március 13-ig. A központi írásbelik feladatlapjait még január 18-án megírták a diákok. A szóbelik pedig februártól március 13-ig tartottak. Úgy alakult, hogy ezen az utolsó felvételizős napon az én kisebbik gyermekemnek volt pont az utolsó szóbeli vizsgája egy népszerű és elismert gimnáziumban, ott, ahol a nővére is tanult. Jelképesnek éreztük azt, hogy a fiúnk részére az érettségire készülő nővére átadhatja a stafétabotot. Reméljük, hogy így lesz. Mindenesetre rögzíthetjük, hogy a korosztályos felvételik lezajlottak a Miniszterelnök Úr bejelentéséig.

– A tanárok, adminisztratív munkatársak, és az intézmény fenntartását végző dolgozók továbbra is az intézményben kell dolgozniuk. Számukra milyen változást okozott ez a nem egyszerű munkaszervezés?

– A pedagógus kollégáknak el lehetett rendelni az otthoni munkavégzést. Természetesen vezető társaimmal mi bent vagyunk, így ha bármi problémájuk van, akár informatikai is, tudunk számukra segítséget nyújtani. Az is fontos a jelenlegi helyzetben, hogy belelátok a mindennapi munkájukba, nem csak a KRÉTA felületen, hanem a gyorsabb kommunikációt lehetővé tevő classroomon keresztül is. Ez úgy történt, hogy engem, mint intézményvezetőt is „meghívtak” a tanulólistára az osztályfőnökök, aminek az elfogadása után már bent is lehetek a virtuális osztályban. Nekem most ez az óralátogatásom. A kollégák számára így visszajelzést tudok adni a feladat mennyiségével és minőségével kapcsolatban is. Az intézmény titkársága sem állt le, mindig van olyan feladat, aminek az ellátása okán szükséges a munkavégzésük.

Ilyen a sok között a nemsokára zajló elsősök beiratkozása is. Az iskolai élet persze nagyon furcsa és szokatlan a gyerekek jelenléte nélkül. Szerintem így több hét után nincs olyan oktatási szereplő, aki ne vágyna vissza újra az iskolaépületbe. Bármennyire is különleges a digitális oktatás, a hús-vér szereplők részvételével zajló nevelés-oktatás sokkal kreatívabb és sokoldalúbb, boldogabb lehetőség a mostaninál. Ennek a visszatérésére vágyunk mindannyian.

Feltételezhető, hogy a fenntartóval szoros informatív kapcsolatban áll. Folyamatos instrukciókat kap-e? Milyen mértékűek az intézmény igazgatók esetleges egyéni döntései?

– Az Érdi Tankerületi Központ igazgatójára, Sárközi Mártára és munkatársaira ebben a különleges helyzetben is számíthat mind a hozzá tartozó 48 intézményvezető, természetesen én is. A kapcsolat tovább erősödött, hiszen a tankerülettől naprakészen kapjuk az információkat, de váratlan, csak az intézményünkre szóló kérdésekre is kompetens válaszokat adnak. Természetesen a tankerület is számít a mi önálló vezetésünkre, hiszen egy pedagógus közösség kinevezett vezetői, intézményvezetők vagyunk. Ebben a veszélyhelyzetben bizonyosodott be igazán, hogy nemcsak a tankerület és az intézményvezetők, hanem az intézményvezetők között is kialakult egy gyors kommunikációs kapcsolat. Ismerjük egymást, a Pilistől Százhalombattáig, mi 48-an, az Érdi Tankerületi Központ állami fenntartású intézményeinek vezetői. Ez a kapcsolat a veszélyhelyzetben tovább erősödött. Például a digitális oktatás kezdeteinél a gyors kommunikáció hozzájárult a sikeres induláshoz, persze a tankerület alapos tájékoztató leveleivel összhangban. Erre, úgy vélem, mindig építhet az iskolák vezetése, köztük személy szerint én is.

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle