Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Terhelt vagy leterhelt a magyar egészségügy?

Szerzőnk vélemény cikke a magyar egészségügyi intézmények helyzetéről. 

A magyar egészségügyi intézetek helyzetét, kevés kivétellel úgy lehet jellemezni: rossz-rosszabb-legrosszabb.

Ha eltekintünk az ismert körülményektől: pénzhiány, eszköz hiány, orvos hiány, szakszemélyzet hiánya. Akkor is van –noha nem általánosíthatóan- ami aláássa az egészségügy amúgy is düledező építményét.

Sokat hallani az orvos-beteg jó kapcsolat szükségességére, a területi szakellátás precíz és zökkenő mentes működtetésére. 

 A Főváros egyik kertvárosi szakrendelőjére nem az előbbi jellemző…

Az még önmagában talán nem oly kirívó, hogy a laboratóriumi ellátásra váró betegeket a vírushelyzettel kapcsolatos rendelkezések okán kinn a szabadban várakoztatják.

Megjegyzem: a váróterület, amely a laboratórium előtt ugyan még így is zsúfolt, de a folyosó távolabbi részén vagy más a betegek által éppen nem igénybe vett területeken meg lehetne oldani a várakozást.

Nem ez volt a kirívó, nem ez volt az irritáló, hanem a beléptetést végzők arroganciája, lekezelő magatartása, holott teljesen egyértelmű volt a hozzá nem értés, a humánum és empátia teljes hiánya.

Szakszerűtlen kapkodó beléptetési metodika, nyegle kioktató stílus, személyi, eszközbeli ( rossz hívószám automata) hiányosságok voltak a jellemzőek.

Mindezt be lehetne tudni a járványhelyzet által megkövetelt plusz tevékenységek nehéz elláthatóságának.

A kérdés az, vajon leterhelt vagy terhelt az egészségügy és annak egynémely dolgozója?

Azokról az a egészségügyi dolgozókról akik a munkájuk folyamán titánokat megszégyenítő erővel küzdenek a betegekért csak a megbecsülés,a hála és dicséret hangján lehet szólni.

Azokról azonban akik képtelenek arra, hogy a nehéz körülmények ellenére maximálisan a betegek érdekeit tekintsék elsődlegesnek –nincs helyük  Hügieia(az egészség, a tisztaság és a közegészségügy istennője a görög mitológiában – a Szerk.) szolgálói között.

Nem épülhet fel teljes magaslatára a magyar egészségügy, ha némely dolgozója elfeledkezik arról-legyen bármely területen, akár ápoló, akár orvos, akár az egészségügy vezetői- mit kíván a felelősség, a gyógyulni vágyó betegek iránti kötelezettség.

(KIEMELT KÉP: illusztráció,pixabay)

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle