Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Sötét fellegek Európa fölött

 

Alig huszonegy év telt el azóta, hogy az európai kontinensen egy nagyobb háborús konfliktus fegyverei elhallgattak.(dél-szláv háborúk). 2022 elején azzal kell szembesülnünk, hogy ismét dörögnek a fegyverek. Vélemény cikk.

 

Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Ahhoz, hogy a sokszor egymásnak jelentősen ellentmondó nyilatkozatok, vélemények szövevényeiben egy kissé tisztábban lássunk érdemes áttekinteni az előzményeket, értve ez alatt nem csak a közelmúlt történéseit, hanem a történelmi régmúltat is.

Mindazonáltal talán az örök igazság lehet, hogy igaz háború nincs… Háború van, ahol emberek halnak meg, anyák siratják fiaikat, nők férjeiket, szerelmüket, gyermekek apjukat…

Akkor mi végből a háború, a vérontás?

“A természet törvénye, hogy háborúban a hatalom olyanok kezébe kerül, akik visszaélnek vele.” -Joseph Heller: A 22-es csapdája

A mai Ukrajna és Oroszország történelme, kialakulása, kultúrája szorosan összekapcsolódik ,egymásra épül.

Mindként mai ország kialakulásnak egyetlen bölcsője volt a 862.-től államszervezetként létezett Kijevi Rusz.

Rusz 862-1240-ig a térség meghatározó politikai, gazdasági egysége volt, mellesleg több szál fűzte a Magyar Királysághoz is. Jelentőségét, önállóságát az Arany Horda (Dzsingisz mongol nagy-kán birodalmának egyik utódállama-a SZERZŐ megj.)támadásai okán vesztette el. Az Arany Horda befolyása 1240-1380 tartott.

A Mongol-Kipcsak államszervezet meggyengülése lehetővé tette az egyre jobban önállósodásra törekvő orosz fejedelemségek -elsősorban Moszkvai Nagyfejedelemség-létrejöttét.

Az 1380-1613-ig fennálló Nagyfejedelemség, fejedelmei -noha mongol-tatár kánok vazallusai voltak egyre több szláv fejedelemségeket egyesítettek (pl.a vlagyimiri fejedelemséget)

1547-ben IV. Iván nagyfejedelem felvette a cári címet és létrejött az egységes Oroszország.

A Moszkvai Nagyfejedelemséget a Romanovok cári orosz birodalma követte egészen 1917-ig, a Szovjet-Oroszország kikiáltásáig.

A Romanovok uralmára egyre inkább jellemző volt a sokszor agresszív területszerző politika és ennek eredményeként kialakult az az Oroszország amelyen belül kevés kivétellel azok a területek is orosz érdekszférába kerültek, amelyek a Szovjet-Oroszország, a későbbi Szovjetunió területeinek felelt meg.

Ami Ukrajnát illeti a Lengyel-Litván befolyás csökkenése után -elsősorban a Kozák-Tatár-Lengyel konfliktusok miatt ezen határzóna militarizálódott és a Kelet-ukrajnai részek egyre inkább Orosz befolyás alá kerültek.

A Szovjetunió megalakulásakor Ukrajna az egyik alapító köztársaság lett, és ez a státusz fennállt egészen a SZ.U. széteséséig.

A II. Világháború idején felerősödött és politikai tényezővé vált az ukránok közeledése a náci Németországhoz, amely nem utolsó sorban Sztálin rossz nemzetiségi politikája miatt alakult ki.

A világháborút követően Ukrajna a Szovjetunió szerves része volt, fontos nyersanyag és mezőgazdasági termelés bázisaként.

Ami a társadalmi tagozódást illeti több-kevesebb sikerrel, „eloroszosítási” törekvések jellemezték ezt az időszakot, amely nemzeti-etnikai feszültségeket okozott. Nem kivétel ez alól Kárpátalja, ahol a trianoni dekrétum által elcsatolt magyarlakta területeken inkább „ukránosítás” volt az irányzat.

A Szovjetunió széteséséhez és ilyen formán az ismét önálló Ukrajna megalakulásához hozzájárult a gorbacsovi glasznoszty nem várt következménye, a nacionalizmus feléledése.

Mindezek a történelmi előzmények ugyan nem kiváltó okai a jelenlegi fegyveres konfliktusnak, de politikai gondolkodásmód, társadalmi beágyazottság okán szerepet játszanak.

Mi lehet valójában az ok?

Noha a háborúhoz mindig lehet találni indokot, ideológiát, vélhetően az okok között szerepelhet a putyini Oroszország nagyhatalmi törekvése, az ukrán nacionalista indíttatás és nem utolsó sorban a nagyhatalmakat erősen érintő regressziós válság.

Ha kifordítjuk Montecuccoli elhíresült mondását nem csak a háborúhoz kell pénz, pénz, pénz, hanem a háború is generál PÉNZT.

A háborúk amelyek vért, könnyeket, szenvedést okoznak, ahol emberek ezrei válnak földönfutóvá, ahol életek, kultúrák, javak semmisülnek meg.

Egyetlen lehetséges kiút e dantei pokolból a BÉKE!

KIEMELT KÉP: Pixabay.com

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle