Kultúra és Közélet

Hová tovább Magyarország? – villáminterjú Dr. Janan Mirwaisszal

Napjaink egyik legfontosabb kérdései közé tartoznak a külpolitikai kérdések.
Milyen kapcsolatrendszert érdemes és “hasznos” kiépíteni, fenntartani?
Van-e törésvonal az Európai Unión belül? Emellett közérdekű kérdés még a nemrégiben elfogadott ún. hajléktalan-törvény is.
Ezekről és nem utolsósorban egyetemi feladatairól kérdeztük Dr. Janan Mirwais jogászt és szakértőt.

 

 

– A nyugat-európai államok és kelet-közép európai országok kapcsolat rendszerét nevezhetjük ellentmondásosnak.
Mi a véleménye e két régió jelenlegi és a jövőbeni együttműködéséről?

-A jelenlegi magyar külpolitika egy egyszerű tévedésre alapul. Igaz, hogy új világrend van kialakulóban. Igaz, hogy a globalizálódó világ, az új technológiák új típusú versenyre kényszerítik a világ országait.
De nem a fejlett nyugat végnapjait éljük éppen. Nem az olcsó és hatékony munkaerő a jövő sikerének záloga, hanem a tudásé: a munkaerő jelentősége egyre inkább csökken, a tudásé napról napra nő.
A tudás pedig nyugaton van. Azt gondolom, hogy a visegrádi együttműködésnek igenis van relevanciája és valóban fontos, hogy legyen egy erős közép-kelet európai politikai szövetség. De ennek valódi politikai szövetségnek kell lennie, és nem szabad, hogy ez is csak egy kommunikációs platform legyen.
Fontosnak tartom Európa jövője és a magyar geopolitikai érdekek szempontjából a
nyugat-balkáni euro-atlanti csatlakozás erősítését, minél hatékonyabb facilitálását.

Hogyan látja, létezik –e törésvonal a EU. régebbi tagjai és a később csatlakozott országai között?

– A jelenlegi diplomácia akarva akaratlanul ma a kétsebességes Európa legnagyobb élharcosa. Ha a kelet-európai államok kimondva az Unió perifériájára szorulnak, akkor onnan nincs visszaút. Ezért kell elérnünk azt, hogy a kelet-európai országok ne összeszerelő üzem-államok legyenek, hanem a valódi tudás és innováció régiója.

A magyar miniszterelnök a minap utalt arra, hogy Magyarországnak sokkal inkább a kelet-európai régió felé kellene orientálódnia, semmint a multikulturális értékrendet sokkal inkább elfogadó nyugat felé.
Önnek mi erről a nézete?

-Nem értek egyet vele. Magyarország helye a NATO-ban és az EU-ban van. Lehet, sőt kell, értékrendbeli vitákat folytatni, de helyünk a nyugati világban megkérdőjelezhetetlen kell hogy maradjon.
Ezért is figyelem aggódva a kelet-európai orosz befolyásszerzési kísérleteket.

– Jogászként, hogyan értékeli a parlament nem régiben hozott döntéseit a hajléktalanokkal kapcsolatban, s a bevándorlókkal foglalkozó szervezetekről szóló törvényeit ?

– A hajléktalanságot megoldani kell, nem kriminalizálni.  A szabálysértési törvény viszont ezt teszi.
A bevándorlással kapcsolatos jogszabályokról az az álláspontom, hogy olyan szabályokat kell hozni, ami az illegális migrációt valóban megakadályozza, megállítja. Az unió külső  határait valóban védi.
A most megszavazott jogszabályok azonban inkább propaganda célokat szolgálnak.

Interjúnk végén kérem ossza meg olvasóinkkal, hogy óraadó egyetemi tanárként milyen feladatokat ró Önre a következő szemeszter?

-A következő szemeszterben a munkám mellett a kutatásaimra fogok összpontosítani: témám a vallási radikalizáció, párhuzamos társadalmak és jogrendszerek kapcsolatának vizsgálata.

  • Köszöntjük a Press77 Magazin főoldalán!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.felül
toggle