Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Az állam kenyere –kenyerem állama

Gondolatok augusztus 20.-val kapcsolatosan.
Vélemény cikk.

 

 

 

 

 

I. István 1001-es koronázását követően tűzzel-vassal megteremtette a keresztény államiság intézményét Magyarországon. Tagadhatatlan, hogy ez ekkor a nemzet, honfoglaló eleink megmaradásának kulcsa volt. A kalandozásokat lezáró augsburgi és merseburgi vereségek oly mértékben gyengítették meg a magyar törzsszövetség erejét, hogy feltétlenül szükségessé vált egy olyan stabil berendezkedést létrehozni, amely szervesen beintegrálhatóvá vált a már régóta keresztény eszmeiségen nyugvó európai közösségek rendszerébe. Ezen törekvés az államalapító részéről helyes és szükségszerű volt.

Választ kellett adnia a külső és belső fenyegetettségre.
Nem lehetett tolerancia sem a hit sem a törvények területén.

Napjaink szellemisége azonban más kérdéseket vet fel.
Az erős központosított hatalmi elveknek nem kell, hogy tere legyen.
A sokszor csak álságosan emlegetett-“népfelség” akarata a működőképes.
A keresztény kultúra ismerete, ideológiai rendszere fontos, de nem írhatja felül a vallási toleranciát.
Nem kevésbé súlypontos a szolidaritás.
Az emberek képviseletét felvállalóknak fokozottan előtérbe kell helyezniük a kiszolgáltatottak, hátrányos helyzetűek humán központú segítését.
A rászorulók részesüljenek az állam kenyeréből, akik pedig tehetik kell, hogy biztosítsák a kenyerem
állama fenntartható fejlődését.

(KIEMELT KÉP: I.István a trónon-Képes Krónika képforrás:Wikipedia)

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle