Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Paks(améta) I.rész: Van más lehetőség?!

Egy ország gazdaságának meghatározó mutatója a legoptimálisabb energia felhasználási lehetőségek alkalmazása. Hazánk földrajzi elhelyezkedése következtében nem tartozik azon területek közé, ahol könnyen kinyerhető energia hordozókból lenne elegendő.

 

 

A 21.századi gyors fejlődés(akár technológiai, akár másmilyen) magával hozta minden törekvéssel ellentételesen a villamos energia iránti fokozottabb igényt és ennek megnövekedett felhasználását.
Az atomenergia felhasználása elektromos energia előállítására számtalan vitát generál és sokrétű nézet ütközik egymással.

A magyarországi zöldmozgalmak már a rendszerváltást megelőzően felemelték szavukat a környezeti, tájromboló és ökológiai veszélyeket rejtő létesítmények, beruházások ellen.

Hazánk első nagy visszhangot kapott ilyen jellegű beruházása a Bős-Nagymarosi vízlépcső létesítése volt. Ezt az energiatermelési forrást a széles társadalmi ellenállás, valamint a környezetvédők aktív ellenállása miatt 1989-ben leállították, majd-az akkor még Csehszlovák- féllel a magyar kormány 1992-ben felbontotta az erre vonatkozó szerződést.
E dilemma feloldására a Csehszlovák fél 1992 októberében az államhatárnál közvetlenül a bősi erőmű csatornájába terelte a Dunát. Ez negatív nemzetközi visszhangot váltott ki. Az Európai Unió Bizottságának javaslatára az érintett felek a hágai Nemzetközi Bírósághoz fordultak, mely 1997 szeptemberében meghozta ítéletét. E szerint mindkét felet elmarasztalta: Magyarországot a jogtalan és egyoldalú szerződés felbontásáért, míg –akkor már- Szlovákiát a Duna eltereléséért.
A Bíróság kötelezte mindkét felet, hogy rendezzék a helyzetet nemzetközi szerződésekkel, ám ez a mai napig nem történt meg.

Más energiaforrást illetően: a GKI Gazdaságkutató mérései szerint a meglévő atomerőmű, alternatív energia nem tud elegendő energiát előállítani. Magyarország természeti, illetve területi adottságai miatt új zöldenergia előállítására alkalmas eszközök(szél, nap) telepítése igen csak korlátozott.
Ezen okok vezetnek oda, hogy felmerült Paks II. kérdése.
Ennek szükségességéről, megvalósításának realitásáról következő cikkeinkben esik majd szó, melyeknek során megszólaltatunk szakembereket-szakpolitikusokat is.

(KIEMELT KÉP: A Gabcikovoi erőmű / felvidek.ma)

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle