Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Paks(améta) II.rész: Paks most

Az idei év tavaszán a magyar sajtó képviselőinek tartottak egy minden részletre kiterjedő látogatást, amely hivatott volt teljes egészében az atomerőmű üzemeltetését láttatni.
Magazinunk munkatársa részt vett ezen a sajtó bejáráson. Az alábbiakban személyes tapasztalatait tesszük közzé.

 

 

Az 1987.-től működő paksi atomerőmű IV. blokkja 2017-ben megkapta a hosszabbított működéshez szükséges engedélyt, így teljes kapacitással biztosíthatja az ország energia szükségletének több mint felét. Az energia biztonsági kívánalmaknak megfelelően szigorú biztonsági előírások vannak, ezért talán egy kissé titokzatosnak tűnik az erőmű működési mechanizmusa.
Számos dokumentuma bárki előtt hozzáférhető, de ezentúl az erőmű számos alkalommal szervez  Látogató Központja szervezésében a nagyközönség számára bemutató látogatást.

A Paksi Atomerőmű a város határában, gondozott környezetben található.
A mindenre kiterjedő biztonsági protokoll előírásainak megfelelő beléptetés után az újságírók számára biztosított védőfelszerelés átvétele és beöltözés után kezdetét vette Dr. Kovács Antal
kalauzolásával az erőmű teljes egészének bejárása.
Ismertették a pontos műszaki paramétereket, majd az üzemi terület minden részére kiterjedő bejáráskor minderről a saját szemünkkel is meggyőződhettünk.
A Paksi Atomerőműben négy nyomott vizes reaktorblokk működik, ezek két zárt vízkörből, a primer és a szekunder körből állnak. A nyomott vizes reaktortípus jellegzetessége, hogy a primer köri víz nagy nyomás alatt (123 bar) áll, ennek köszönhetően a vízkörben áramló közeg 300 Celsius-fok körüli hőmérsékleten sem forr el.

Primer kör
“A primer kör az atomreaktort, a keringtetőhurkokat és a szivattyúkat, a gőzfejlesztők hőátadó csöveit és a térfogat kompenzátort magába foglaló rendszercsoport. Legfőbb feladata a nukleáris alapú gőztermelés, a meghatározó nyomás és hőmérsékleti viszonyok fenntartása, valamint annak megakadályozása, hogy a hőhordozó kijusson a környezetbe.
Az atomreaktor egy olyan berendezés, amelyben nagy mennyiségű hasadóanyag felhasználásával szabályozott láncreakciót valósítunk meg. A láncreakcióhoz le kell lassítani a gyors hasadási neutronokat, erre szolgál a moderátor, amely a nyomott vizes reaktor esetében közönséges víz. A maghasadás során felszabaduló energia legnagyobb részét az úgynevezett hasadványmagok viszik el mozgási energia formájában, ezek az üzemanyag többi atomjával ütközve elveszítik energiájukat, ami hő formájában jelentkezik és a hűtőközeg segítségével vezetünk el a reaktorból. A neutronok számának (és ezzel a teljesítmény) szabályozására szolgálnak az abszorbens, szabályozó és biztonságvédelmi célokat szolgáló rudak”.

Szekunder kör
“A szekunder kör a gőzfejlesztők tápvízoldali részét, a főgőzrendszert, a turbina nagy és kisnyomású elemeit, a kondenzátort és a tápvízrendszert magába foglaló rendszercsoport. Legfőbb feladata az áramló gőz energiájának átalakítása forgómozgássá, ami biztosítja a turbinák és a generátor meghajtását.
Az atomreaktor által megtermelt 1485 megawatt hőmennyiséget a zárt rendszerben keringő tisztított víz szállítja el a gőzfejlesztőkbe, ahol a primerköri víz hőátadó csöveken keresztül gőzt fejleszt egy újabb zárt vízkörben 46 bar nyomáson és 260 Celsius-fokon.
A termelt gőzmennyiség óránként 2940 tonna, amely két egymástól független, nagyméretű berendezést, a turbinákat tartja mozgásban percenként 3000 fordulattal.
A forgó mozgás mechanikai kapcsolódásokon keresztül a generátorokban 15750 volt feszültségű áramot termel a mágneses indukció elvén.
A villamosenergia kapcsolóberendezéseken és transzformátorokon kerül az országos hálózatba 120 és 400 kilovolt feszültségszinten. A fő berendezésekhez technológiai segédrendszerek is tartoznak, amelyek biztonsági feladatokat látnak el, javítják az erőmű hatásfokát és folyamatosan tisztítják a vízköröket.

A munkáját elvégző gőz a Duna hűtőhatását felhasználva ismét vízzé alakul.
Ez a vízkör nyitott, a Dunából másodpercenként kiemelt 100 köbméter víz átlagosan 8 Celsius-fokkal felmelegedve tér vissza a folyóba. Az atomerőműben összesen 8 turbina működik, egy reaktorban megtermelt energia a gőzfejlesztőkön keresztül két turbinát hajt meg. A már munkát végzett gőz a kondenzátorba kerül, ahol csaknem 11 ezer csőben a Dunából kivett hűtővíz áramlik. A hűtőcsöveken a gőz kb. 25 Celsius-fokos hőmérsékleten lekondenzálódik. Minden kisnyomású turbinaegységhez két kondenzátormodul tartozik, amelyekben 0,035 bar nyomást (vákuumot) tartanak fenn.

A lecsapódott vizet különböző tisztító és előmelegítő berendezéseken keresztül a tápszivattyúk visszajuttatják a gőzfejlesztőbe. Az előmelegítésre az erőmű jobb hatásfoka miatt van szükség – ezt a turbináról vett gőzzel végzik, ekkor a kondenzátorból kilépő 25 Celsius-fok hőmérsékletű víz 9 hőcserélőben végezetül 224-225 Celsius-fokra melegszik fel. A tápvíz ezen a hőmérsékleten lép be a gőzfejlesztőbe, ahol újra átveheti a primer köri víz hőjét.”
– Forrás: az atomerőmű hivatalos weboldala

A különböző üzemcsarnokok elhagyása után minden alkalommal át kell haladnia mindenkinek egy sugárzásmérő kapun, amely a legkisebb esetleges sugárszennyeződést is jelez.
Az erőművi termelő berendezések megtekintése után egy nem kevésbé fontos terület következett, a kimerült reaktor elemek átmeneti tárolására szolgáló létesítmény.
A kihűlt elemeket hermetikusan lezárt “koporsókba” helyezik mindaz ideig amíg hőmérsékletük oly mértékben nem csökken, hogy a végleges lerakóba történő elhelyezésre szállíthatóvá válnak.

A bejárás végén az alapos sugárzásmérés és átöltözés után az interaktív bemutató terem anyagát tekinthettük meg.
A sajtóbejárást egy, az erőmű halastavainál tartott ebéd és kötetlen beszélgetés követte a létesítmény vezérigazgatójával és kommunikációs igazgatójával.

A jelenleg működő Paksi Atomerőmű működtetésének szükségszerűsége nem kérdőjelezhető meg.
A fejlett infrastruktúrák igénylik a nagy mennyiségű elektromos energiát, hisz az ország nem rendelkezik elegendő alternatív forrással. Sok vitát és nem kevés ellenérzést vált ki azonban az erőmű tervezett bővítése az un. Paks II. beruházás. Az erőműben tett látogatás technológiai, biztonsági szempontból meggyőző erejű volt.
A kérdés, hogy a magyar gazdaság teherbíró képessége elvisel-e egy olyan volumenű
beruházást mint Paks II.?
Következő cikkeink erre próbálnak választ keresni.

(KIEMELT KÉP: A Reaktortér- Paksi Atomerőmű hivatalos weboldala)

  • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
  • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle