Press77 Magazin

Kultúra és Közélet

Nikola Tesla- az elektromosság úttörője

76 éve e napon hunyt el a világ egyik legjelentősebb tudósa és feltalálója.
Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt. Róla szól cikkünk.

 

 

 

Tevékenységét elsősorban az elektromosság, mágnesség és gépészet területén fejtette ki. Több fontos elméleti és gyakorlati részecskefizikai és gravitációs kutatáson kívül a nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozóáramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia-erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket.

1856. Júliusában született, Smiljanban. Édesapja, Milutin Tesla európai műveltségű ortodox pap, édesanyja, Georgina Mandić szintén szerb lelkészi család sarja: egyik fivére, Petar a Tuzla-zvorniki Ortodox Egyházmegye metropolitája volt, míg másik testvére, Pavle (Paja) Mandić az
Osztrák–Magyar Monarchia ezredeseként vonult nyugállományba.
Tanulmányait szülőhelyén kezdte, majd Károlyvárosba fejezte be.

1875-től az Osztrák Magyar Monarchiában tanult, a Grazi Politechnikum hallgatója lett. Itt foglalkozott először a váltakozó árammal és a dinamóval. Nehéz anyagi körülményei miatt kénytelen volt tanulmányait félbeszakítani, melyet majd később nagybátyja segíti. Az ő kapcsolatai lévén ismerkedhetett meg Puskás Tivadarral, akivel jó kapcsolatot ápolt.

1881-ben Magyarországra költözött. Ennek oka, hogy a Puskás Tivadar-féle American Telephone Companynek dolgozhasson. A budapesti telefonközpont átadásán, 1881-ben Tesla lett a cég főmérnöke. Hamarosan feltalált egy telefonkihangosítót, ami tulajdonképpen nem más, mint az első hangszóró. Önéletrajzi írása szerint Tesla a pesti Városligetben barátjával, Szigeti Antallal sétálgatott, és
Goethe Faustját eredetiben idézte. Tesla a porba egy bottal megrajzolta a váltakozóáramú motor működését, amelyen már öt éve gondolkozott.

1882-ben Puskás Tivadar ajánlásának köszönhetően Párizsban folytathatta munkásságát: a Continental Edison Companynál kezdett el ténykedni, elektromos készülékek javításán és fejlesztésén.

1884-ben áthajózott Amerikába, ahol Tesla Edison legszorgalmasabb munkatársává vált.
Azonban pénzügyi vitáik miatt ez nem tartott soká: váltakozó áramú rendszerének találmányi jogát eladta George Westinghouse-nak.
Ekkor tört ki közöttük az ún. áramok harca, mely során bebizonyosodott, hogy Tesla váltakozóáramú rendszerének és gépeinek használata előnyösebb az egyenáramúakénál.

Ezután Colorado Springsben saját laboratóriumában dolgozott tovább az elektromos energia és információ vezeték nélküli továbbításán. Edison ekkoriban propaganda hadjáratot folytatott a váltakozó áram lejáratására, sikertelenül.

Teslának nem csak Edisonnal, hanem Marconival is nézet eltérése támadt: Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását és vételét, s velük az információ továbbítását. A rádió feltalálásáért 1909-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte, azzal a váddal, hogy Marconi ellopta találmányát. A tárgyalások többször megszakadtak és elhúzódtak, végül
1943-ban, Tesla halála után az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága hivatalosan is neki tulajdonította a rádió feltalálását, így Marconitól megvonták a rádió feltalálásának érdemét.

Nikola Tesla 1943.Január 7-én hunyt el, New Yorkban.

Főbb találmányai:

 •  automatikus szabályozású ívfénylámpa
 • egy- és többfázisú váltakozóáramú villamos hálózat
  többfázisú váltakozóáramú motor és generátor
 • termomágneses motor
 • piromágneses villamos generátor
 • nagyfrekvenciás váltakozóáramú generátor (mechanikus)
 • szabaddugattyús elektromos generátor és motor
 • nagyfrekvenciás nagyfeszültségű elektromos generátor
 • ózonfejlesztő generátor és sterilizálási eljárás
 • nagyfeszültségű nagyfrekvenciás Tesla-transzformátor
 • kis fogyasztású világításra szolgáló vákuum és gáztöltésű kisülési csövek
 •  vákuumimpregnálási eljárás nagyfeszültségű alkatrészek szigetelésére
 • nagyfeszültségű nagyfrekvenciás áramkapcsolók
 •  robbanómotorok gyújtási rendszere
 •  koncentrált napenergia erőmű feltalálása
 •  repülőgépek helyből indulásának módszere
 • energia továbbítás vezeték nélkül
 • radar elöli álcázás (Philadelphia-kísérlet)
 • Tesla-Tekercs: egy olyan légmagos tekercs, amelynek primer és szekunder tekercse egymással rezonanciában van.
 • Köszönti kedves olvasóit a Press77 Magazin!
 • Főszerkesztő: Erki Ádám Impresszum:lsd.alul
toggle